Με λίγα λόγια

Γαστρονομία είναι η τέχνη της επιλογής, της ετοιμασίας, του σερβιρίσματος και της απόλαυσης του καλού φαγητού. Μέσα από τους αιώνες η γαστρονομία αποδείχθηκε μεγαλύτερη πολιτιστική δύναμη μεταξύ των λαών του κόσμου από τη γλωσσολογία ή άλλες επιδράσεις.

Από την Ισπανία μέχρι το Ισραήλ και από τη Μάλτα μέχρι την Κύπρο
και τα ελληνικά νησιά, οι χώρες της Μεσογείου είναι συνδεδεμένες
με μια κουζίνα που χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία υλικών.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει στην μεσογειακή κουζίνα έναν από τους πιο υγιεινούς και ενδεδειγμένους τρόπους διατροφής.

Υπηρεσίες

Menu

Κρατησεις

παραγγελίες

Party